• 0930-959-513
  • Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它

服務項目

居家清潔好幫手

居家清潔好幫手

服務項目
套房清潔推薦

套房清潔推薦

服務項目
廚房清潔專區

廚房清潔專區

服務項目
浴廁打掃專區

浴廁打掃專區

服務項目
裝潢清潔專區

裝潢清潔專區

服務項目
學校清潔服務

學校清潔服務

服務項目
居家廢棄物清運

居家廢棄物清運

服務項目
社區駐點清潔

社區駐點清潔

服務項目
室內粉刷

室內粉刷

服務項目
防水工程

防水工程

服務項目
家庭水電

家庭水電

服務項目